Zervas Art

ΚΕΝΤΡΙΚΟ        ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ        Προβολή-ΕΚΘΕΣΗ        Προβολή-ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ

zervas art

ΑΙΓΙΔΕΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
H επίσημη συνεργασία με τους σημαντικότερους Διεθνείς Οργανισμούς εγγυάται τη σοβαρότητα του προγράμματος και τη μοναδική καλλιτεχνική εμπειρία που καλείστε να παρέχετε στο Δήμο σας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ

Δεν είναι κάτι που πραγματοποιείται πρόχειρα, απαιτεί προσεκτική προετοιμασία και συμφωνίες απ’ όλες τις πλευρές. Για την καλύτερη ενημέρωσή σας με όλα τα θέματα, ακολουθούν μερικές πληροφορίες που θα βοηθήσουν στην διασφάλιση της επιτυχίας και τον άξονα πάνω στον οποίο κινείται η Zervas Art όσον αφορά στην οργάνωση και υλοποίηση του Προγράμματος Αδελφοποιήσεων.

Χρήσιμες πληροφορίες:

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΕΤΑΙΡΩΝ

Οι σωστοί εταίροι αδελφοποίησης πρέπει να διαθέτουν ομοιότητες σε κάποια βασικά θέματα, όπως: αριθμό κατοίκων, γεωγραφική τοποθεσία, οικονομικές δραστηριότητες, ιστορικούς δεσμούς, τα βασικά κοινωνικά ή περιβαλλοντικά θέματα.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Δεν μπορεί να υπάρξει αδελφοποίηση χωρίς την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, σχολείων, αθλητικών κέντρων, ομάδες δραστηριοτήτων αναψυχής, σύλλογοι ηλικιωμένων. Παράλληλα, η αδελφοποίηση πρέπει να προβάλλεται, έτσι ώστε κάθε πολίτης να αισθάνεται ότι εμπλέκεται στον αντίκτυπο και τα οφέλη της.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ

Δίνοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να γνωρίσουν την καθημερινότητα των άλλων, να εξετάσουν και να συζητήσουν σημαντικά προβλήματα και να ανακαλύψουν νέους πολιτισμούς και τη γλώσσα των εταίρων τους, η αδελφοποίηση βοηθά τους πολίτες να συνειδητοποιήσουν ότι ανήκουν σε μια νέα Ευρωπαϊκή κοινότητα αξιών.

ΚΟΙΝΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι εταίροι πρέπει να καθορίσουν σαφείς στόχους και τύπους δραστηριοτήτων και να συμφωνήσετε από την αρχή τις ημερομηνίες στις οποίες μπορεί να γίνει η αξιολόγηση του σχεδίου. Είναι σκόπιμο να επαναξιολογείτε κατά καιρούς τους στόχους και τις δράσεις.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΗ ΔΟΜΗ

Μια μικρή ενεργή ομάδα, σε κάθε μία από τις αδελφοποιημένες πόλεις, μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση των επαφών, στη διεύρυνση της συνεργασίας μέσα από νέα σχέδια, στην αναζήτηση χρηματοδότησης κ.λπ. Αυτή η ομάδα που λειτουργεί ως «κινητήριος μοχλός» για την αδελφοποίηση μπορεί να αποτελεί ένα ΝΠΙΔ υπό την εποπτεία του δήμου.

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ

Οι ανταλλαγές μαθητών και φοιτητών αποτελούν ένα από τα κύρια σημεία συνεργασίας. Οι δράσεις εμπλέκουν συνήθως μεγάλο αριθμό πολιτών: γονείς, τους δασκάλους, μαθητικούς συλλόγους κ.λπ.Συνδέσετε τις αδελφοποιήσεις με το eTwinning, της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προάγει τη συνεργασία των σχολείων της Ευρώπης μέσω του Διαδικτύου

ΒΙΩΣΙΜΗ ΣΧΕΣΗ

Ένας αποτελεσματικός δεσμός αδελφοποίησης πρέπει να έχει την ιδιότητα να αντέχει στο πέρασμα του χρόνου και να μην αντικατοπτρίζει μόνο τη διάθεση που επικρατεί την ημέρα συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου. Χρειάζεται να δημιουργηθούν γνήσιοι δεσμοί αλληλεγγύης μεταξύ των πολιτών.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οποιαδήποτε διεθνική συνεργασία είναι βέβαιο ότι θα έχει κάποιο οικονομικό κόστος, ανεξάρτητα από το πόσο καλά είναι προγραμματισμένες και οργανωμένες οι συναντήσεις συνεργασίας. Είναι χρήσιμο οι τοπικές αρχές να διαθέτουν έναν ετήσιο προϋπολογισμό, έτσι ώστε να διατηρείται η δυναμική.

 
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΔΗΜΩΝ

COUNCIL OF EUROPEAN MUNICIPALITIES AND REGIONS
Twinning Officers of CEMR and its national associations

CEMR WORKING GROUP ON TWINNING
Président / Chairman : Mr Janusz MARSZAŁEK
Secretary General: M. Frédéric VALLIER
Director of Citizenship and International Cooperation: Sandra CECIARINI
Project Officer Citizenship : Manuella PORTIER
Tel.: 00 33-1-44 50 59 59    Fax: 00 33-1-44 50 59 60
E-mail: cemr@ccre.org

ALBANIA
Mr Fatos HODAJ Director General
Albanian Association of Municipalities
Tel.: 355-4-225 76 03 / Fax: 355-4-225 76 06
GERMANY
Ms Ines SPENGLER Coordinator
Rat der Gemeinden und Regionen Europas / Deutsche Sektion
Tel.: +49-221-37 71 313 / Fax: +49 221 3771-128
E-mail: ines.spengler@staedtetag.de
AUSTRIA
Mr Alexander LESIGANG Österreichischer Städtebund
Tel.: +43 1 4000 89980 / Fax: +43-1-40 00 71 35
E-mail: alexander.lesigang@staedtebund.gv.at
Ms Daniela FRAISS Österreichischer Gemeindebund
Tel: +32 2 282 0680 / Fax: +32 2 282 0688
E-mail: oegemeindebund@skynet.be
BELGIUM
Ms Betty DE WACHTER Coordinator
Association of Flemish Cities and Municipalities
Tel +32.2.211 56 14 / Fax +32.2.211 56 00
E-mail : betty.dewachter@vvsg.be
Ms Isabelle COMPAGNIE
Chef de service – Europe – international
Ms Elisabeth MANTEAUSecrétaire – Europe – international
Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW)
Tél: +32.81.24 06 36 / Fax: +32.81.24 06 10
E-mail: isabelle.compagnie@uvcw.be; international@uvcw.be
Mr Marc THOULEN Directeur
Association de la Ville et des Communes de la Région de
Bruxelles-Capitale (AVCB-VSGB)
Tél : +32.2.238 51 47 / Fax : +32.2.280 60 90
E-mail : marc.thoulen@avcb-vsgb.be
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Mr Amir KUPUSIJA Public Relations Officer
Association of Municipalities and Cities of the Federation of
Bosnia and Herzegovina
Tel: +387 61571741/ Fax: +387/33/216 502, 552 811
E-mail : amir@sogfbih.ba
Mr Brano JOVICIC Secretary General
Association of Towns and Municipalities of Republic of Srpska
Tel.: +387-55-220 270 / Fax: +387-55-211 885
E-mail: info@alvrs.com
BULGARIA
Ms Marusia TSVETKOVA Town-twinning coordinator
Association Nationale des Municipalités de la République de Bulgarie
Tel.: +359-2-943 44 65/67/68 / Fax: +359-2-943 44 31
E-mail: m.tsvetkova@namrb.org
CYPRUS
Ms Kalia MARTIDES Officer
Union of Cyprus Municipalities
Tel: + 357 22 445 232 / Fax: + 357 22 677 230
E-mail: martides@ucm.org.cy and fp@ucm.org.cy
CROATIA
Ms Marta VIDAKOVIC MUKIC Secretary General
Croatian County Association
Tel./Fax: +385-1-6110 361
E-mail: tajnistvo@hrvzz.hr
DENMARK
No representative designated
Local Government Denmark
Tel.: +45-33-70 33 70 / Fax: +45-33-70 30 51
Website: www.kl.dk
SPAINMs Arantxa CANTÓ
Fédération Espagnole des Municipalités et Provinces
Tel.: +34-91-364 37 00 / Fax: +34-91-365 54 82
E-mail: acanto@femp.es
ESTONIA
Mr Toivo RIIMAA Deputy Director
Association of Estonian Cities
Tel.: +372-694 3411 / Fax: +372-694 3425
E-mail: toivo.riimaa@ell.ee
Mr Ott Kasuri Executive Director
Association of Municipalities of Estonia
Tel.: + 372 6150361/ Fax: +372 6150351
E-mail: info@emovl.ee, ott.kasuri@emovl.ee
FINLAND
Ms Helena Johansson International Relations Officer
Association of Finnish Local and Regional Authorities
Tel.: +358-9-77 12242 / Fax: +358-9-77 12069
E-mail: helena.johansson@kuntaliitto.fi
FRANCE
Mr Philippe TARRISSON Directeur du service Europe du citoyen
Association Française du CCRE
Tel.: +33-2-38 77 8383 / Fax: +33-2-38 77 2075 ou/or 2103
E-mail: panagiotopoulou@kedke.gr
HUNGARY
Ms Katalin Sabján Secretary of Foreign Affairs
Hungarian national association of local authorities (TÖOSZ)
Tel.: +36 1 4137173 / Fax: +36 1 413 0482
E-mail: sabjan@toosz.hu
IRELAND
Ms Laura SHERRY Twinning Officer
Institute of Public Administration
Tel: +353.1.240 3600 – 240 3669 / Fax: +353.1.668 9135
E- mail: lsherry@ipa.ie
ICELAND
Ms Anna G. BJORNSDOTTIR
Director of Development and International Affairs
Dir. tel:. + 354 515 4900/20  Fax: + 354 515 4903
E- mail: anna.g.bjornsdottir@samband.is
ISRAEL
Union of Local Authorities in Israel
Tel.: +972-3-6844212/3/4 / Fax: +972-3-68 44 211
E-mail: int@ulai.org.il
ITALY
Ms Marijke VANBIERVLIET
Responsable Relations externes et jumelages
Ms Vanessa Bianchi – FR (bianchi@aiccre.it)
Association Italienne du CCRE
Tel.: +39-06-699 40 461 / Fax: +39-06-679 32 75
E-mail: gemellaggi@aiccre.it
KOSOVO
Mr Sazan IBRAHIMI Executive Director
Association of Kosovo Municipalities
Tel: +381 38 245 734/ Fax + 381 38 245 733
e-mail: sazanibrahimi@komunat-ks.net
LATVIA
Ms Kristine KULITE Specialist of Foreign Affair Issues
Latvian Association of Local and Regional Governments
Tel.: +371 67508535,
E-mail: kristine.kulite@lps.lv
LITHUANIA
Mr Arūnas GRAŽULIS
Adviser for International Relations and Programmes
Association of Local Authorities in Lithuania
E-mail: arunas.grazulis@lsa.lt
LUXEMBOURG
Mr Laurent DEVILLE
Syndicat Intercommunal des Villes et Communes
Luxembourgeoises
Tel.: +352-44 36 58 (23) / Fax: +352-45 30 15
E-mail: info@syvicol.lu
Ms Dusica PERISIC Executive Director
Ms Arta KIKI Twinning Officer
Association of the Units of Local Self-government of Macedonia
Tel.: +389-2-3099 033 / Fax: +389-2-3061 994
E-mail: contact@zels.org.mk; arta.kiki@zels.org.mk
MALTA
Mr Jimmy MAGRO Executive Secretary
Maltese Association of Local Councils
Tel.: +356-21-446 428 / Fax: +356-21-446 427
E-mail: jmagro@lca.org.mt
MONTENEGRO
Ms Vanja STAROVLAH
Advisor for international cooperation
Union of Municipalities of Montenegro
Tel.: +382 20 620 097 / Fax: +382 20 620 123
NORWAY
Ms Elita CAKULE
Norwegian Association of Local and Regional Authorities
Tel.: +47 24 13 27 04 / Fax: +47 22 83 22 22
E-mail: elita.cakule@ks.no
NETHERLANDS
Association of Netherlands Municipalities / VNG International
Tel: +31 70 373 87 99 or + 31 70 373 83 93
Fax:+31 70 373 8660 or + 31 70 373 56 82
E-mail : secretariaatvngi@vng.nl

POLAND
Ms Kataryna PACZYNSKA International Relations Officer Association of Polish CitiesTel.: +48 61 633 50 56 / Fax: +48 61 633 50 60
E-mail: kasiah@zmp.poznan.pl
PORTUGAL
Mr Landri PINTO
Directeur du Département des Relations Internationales
Association Nationale des Municipalités Portugaises
Tel.: +351-239-40 44 34 / Fax: +351-239-70 18 62
E-mail: lpinto@anmp.pt
ROMANIA
Mr Sergiu TARA Director
Mr Adrian MIROIU-LAMBA
Project coordinator / Twinning Officer
Association of Romanian Communes
Tel./Fax: +40-21-311 99 69
E-mail: acor@acor.ro; adrian.ml@acor.ro
Mr Alexandru PETROVICI Directeur Exécutif
Association of Romanian Towns
Tel./fax: +40-21-311 71 97
E-mail: alex.petrovici@aor.ro
Ms Elena FARCA Head of office for International Relations and European
Partnerships, Lasi City-Hall
Romanian Municipalities Association
Tel/fax: + 4 0232 267841
Mobile phone: +4 0372321222
E-mail: International.iasi@gmail.com, ena.farca@gmail.com
Mr Calin CHIRA Coordinator of the Romanian delegation to the CoR
E-mail: calin.chira@amr-bruxelles.eu
Tel: +32 (0)2 213 82 30
UNITED KINGDOM
Ms Ioana Serghiuta and Mr James Beadle
European and International Unit
Tel.: +44-20-7664 3115 / 3111 / Fax: +44-20-7664 3128
E-mail: Ioana.Serghiuta@local.gov.uk;
james.beadle@local.gov.uk
Ms Kathy CAMERON Policy Manager
Convention of Scottish Local Authorities
Tel.: +44-131-474 9262 / Fax: +44-131-474 9292
E-mail: kathie@cosla.gov.uk
SERBIA
Ms Milena VOJINOVIC
Coordination and Organization Officer
Standing Conference of Towns and Municipalities of Serbia
Tel.: +381-11-3223 446 / Fax: +381-11-3221 215
E-mail: Milena.Vojinovic@skgo.org
SLOVAKIA
Ms Zuzana ČUPILOVÁ
Director of the International Relations Department
Association of Towns and Communities of Slovakia – ZMOS
Tel.: +421 2 5296 4243, +421 2 5296 4914
E-mail: cupilova@zmos.sk
SLOVENIA
Mr Miha MOHOR
Association of Municipalities and Towns of Slovenia
Tel.: +386-2-234 1500 ou/or 1502 / Fax: +386-2-234 1513
E-mail: miha@skupnostobcin.si
SWEDEN
Mr Anders KNAPE President
Former Chair of CEMR working group on twinning
Swedish Association of Local Authorities and Regions
Tel.: +46 (0)8-452 78 36 / Fax: +46 (0)8-462 95 29
E-mail: anders.knape@skl.se
Ms Karin BERLIN Senior Advisor
E-mail: karin.berlin@skl.se
Phone: +46 8 452 74 29
SWITZERLAND
Mr Laurent WEHRLI Secrétaire Général
Association Suisse du CCRE
Tel.: 41-21-907 23 41/ Fax: 41-21-315 20 08
E-mail: asccre@bluewin.ch
CZECH REPUBLIC
Ms Gabriela HULKOVA (Hermannova)
External Relations Section
Union of Towns and Municipalities of the Czech Republic
Tel.: +420 234 709 724 – Fax: +420 234 709 786
E-mail: hulkova@smocr.cz
TURKEY
Ms Bahar Özden
International Relations Section
Union of Municipalities of Turkey
Phone:+90 312 419 21 00
Fax:+90 312 419 21 30
E-mail: bozden@tbb.gov.tr
UKRAINE
Ms Elena TOMNYUK
Head of international policy department
Association of Ukrainian Cities and Communities
Tel./fax: +380-44-227 0111 / Fax: +380-44-220 9032

 

il: inter@auc.org.ua


ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
ΑΡΘΡΟ 219 Διεθνείς συνεργασίες
ΑΡΘΡΟ 220 Αδελφοποιήσεις
ΑΡΘΡΟ 221 Συμβάσεις στο πλαίσιο αδελφοποιήσεων

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ
Οι Δήμοι – Κοινότητες μπορούν να επιλέξουν από την λίστα των παρακάτω προτεινόμενων χωρών, με τις οποίες η Zervas Art διατηρεί σχέσεις συνεργασίας σε επίπεδο Πρεσβειών, Πανεπιστημίων & καλλιτεχνών: ΑΙΓΥΠΤΟΣ, ΑΙΘΙΟΠΙΑ, ΑΙΤΗ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΑΛΓΕΡΙΑ, ΒΙΕΤΝΑΜ, ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, ΒΡΑΖΙΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΓΑΛΛΙΑ, ΙΝΔΙΕΣ, ΙΝΔΟΝΗΣΙΑ, ΙΟΡΔΑΝΙΑ, ΙΡΑΚ, ΙΡΑΝ, ΙΣΠΑΝΙΑ, ΙΤΑΛΙΑ, ΚΑΤΑΡ, ΚΙΝΑ, ΚΟΥΡΔΙΣΤΑΝ, ΛΕΤΟΝΙΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ, ΜΑΡΟΚΟ, ΜΕΞΙΚΟ, ΜΟΛΔΑΒΙΑ, ΜΠΑΧΡΕΙΝ, ΝΙΓΗΡΙΑ, ΝΤΟΥΜΠΑΙ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ, ΟΥΚΡΑΝΙΑ, ΠΑΚΙΣΤΑΝ, ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ, ΠΕΡΟΥ, ΠΟΛΩΝΙΑ, ΡΟΥΜΑΝΙΑ, ΡΩΣΙΑ, ΣΑΟΥΔΙΚΗ ΑΡΑΒΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ, ΣΟΥΗΔΙΑ, ΤΥΝΙΣΙΑ
Μετά την επιλογή των χωρών θα πραγματοποιηθούν οι σχετικές ενέργειες κι επαφές με τους Πρέσβεις από την Zervas Art, ώστε να βεβαιωθεί το ενδιαφέρον των Πρέσβεων σχετικά με τις Αδελφοποιήσεις.
H ημερομηνία των εγκαινίων θα συμφωνηθεί από κοινού, ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε κόλλημα. 
Είμαστε στη διάθεσή σας για την πρόσκληση άλλων χωρών του ενδιαφέροντος σας για την ένταξή τους στο Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ 

Εκτός της παροχής των «23» βασικών υπηρεσιών – προϊόντων του προγράμματος εκθέσεων, προστίθενται οι ακόλουθες επιπλέον υπηρεσίες για το Πρόγραμμα Αδελφοποίησης: 

 1. Κατασκευή σχετικού Website με αναφορά στο Πρόγραμμα Αδελφοποιήσεων του Δήμου σας, με χαιρετισμούς του Δημάρχου και των Πρέσβεων.
 2. Σειρά επαφών, συναντήσεων και διαπραγματεύσεων με τους Πρέσβεις
 3. Συνεχής ενημέρωσή σας για την εξέλιξη των επαφών
 4. Σχεδιασμός κι εκτύπωση ΒΡΑΒΕΙΩΝ για τους Πρέσβεις
 5. Οργάνωση εκδήλωσης παραδοσιακών Ελληνικών χορών κατά την ημέρα των εγκαινίων
 6. Φιλοξενία της Αδελφοποίησης (Website) σε 12  κεντρικά websites της Zervas Art, με 5.000 επισκέπτες καθημερινά.
 7. Προβολή -για ένα μήνα- του website του προγράμματος αδελφοποίησης του δήμου σε Facebook & Instagram, σε επίπεδο νομού, με περίπου 1.500 επισκέπτες / ημέρα.

Η επαφή σας με τα εμπορικά τμήματα των Πρεσβειών των αδελφοποιημένων χωρών θα μπορεί να συμβουλέψει επαρκώς τους ενδιαφερόμενους που θέλουν να εξάγουν προϊόντα ή υπηρεσίες. Η ανάλογη έρευνα, η σωστή επιλογή αγορών, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελούν τις προυποθέσεις για τη νέα αγορά.

Οι επενδυτές μπορούν από τώρα να συζητήσουν με τους ίδιους τους Πρέσβεις τις ιδέες και τα ενδιαφέροντά τους. Το αμφίπλευρο επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ο μοχλός ανάπτυξης ο οποίος υποστηρίζεται από το κρατικό ενδιαφέρον των αδελφοποιημένων χωρών. Ο δήμος στηρίζει τις σχέσεις επενδυτών μεταξύ των χωρών.

Νέα προϊόντα, υπηρεσίες, ευκαιρίες και ιδέες ανοίγουν τον δρόμο και εδραιώνουν νέες προοπτικές για την εισαγωγή και την διάθεσή τους στη χώρα μας, στην Ευρώπη και τον κόσμο.  Οι σχέσεις σας με τα αρμόδια τμήματα των Πρεσβειών και σωστή έρευνα στις νέες αγορές αποτελεί μια νέα πραγματικότητα προοπτικών.

Οι κάθε είδους εκδηλώσεις αποτελούν έναν σημαντικό δίαυλο επικοινωνίας με στόχο τη συνεργασία μεταξύ των Αδελφοποιημένων χωρών και την ανάπτυξη. Αξιοποιούμε τις σχέσεις με τους πολιτιστικούς Ακόλουθους των Πρεσβειών για την Συν-διοργάνωση ποικίλων εκδηλώσεων πολιτισμού κι επιστημών.

Φροντίζουμε και υποστηρίζουμε τον τουρισμό στην χώρα μας και τον δήμο μας,
ο οποίος αφορά κάθε πολίτη οποιασδήποτε χώρας. Όλοι ονειρεύονται να επισκεφθούν κάποτε την Ελλάδα κι αυτή θα είναι η βάση του πολύ-επίπεδου τουριστικού μας προγράμματος.

Η αναζήτηση και η προσφορά εργασίας είναι ένα φλέγον ζήτημα που απασχολεί τις κοινωνίες. Να δουλέψουμε όλοι μαζί για την ανάπτυξη και τον εργασιακό πολιτισμό που αφορά στην ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Δουλεύουμε μαζί για το άνοιγμα της κοινωνίας μας και της αγοράς εργασίας.

Εσείς οι πολλοί εθελοντές μας φτιάχνετε μαζί την μια ευγενική ψυχή για να στηρίζει την επιτυχημένη υλοποίηση κι εφαρμογή του πολύ-επίπεδου προγράμματος Αδελφοποιήσεων.

Κανείς μας δεν μπορεί να γνωρίζει εκ των προτέρων ποιες θα είναι οι επακόλουθες προοπτικές. Γνωρίζουμε όμως τις δυνατότητές μας οι οποίες είστε εσείς οι Εθελοντές.

Αυτή η σπουδαία έννοια «μαζί» αποτελεί τη σπουδαιότερη δυναμική αλλά και τη φιλοσοφία μας  για τη διαχείριση κι επιτυχία των Αδελφοποιήσεων. Ερχόμαστε μαζί σας φίλες-οι μας Εθελοντές.


ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΠΟΙΗΣΗ & ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ
Η έκθεση Twinning & Coexistence αποτελείται από 30 σημαντικά έργα τέχνης διαφόρων διαστάσεων , 30 διακεκριμένων καλλιτεχνών, 5 χωρών.
Πρόγραμμα Αδελφοποίησης με  ανάλογες πόλεις των 5 χώρών.
(κόστος ενοικίασης έκθεσης 10.000€)

 

ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Για την εκπόνηση του προγράμματος, οι εκθέσεις μπορεί να φιλοξενηθούν σε:

 1. Δημοτικές Πινακοθήκες
 2. Αίθουσες εκδηλώσεων Σχολείων ή Πανεπιστημίων
 3. Υπαίθριους χώρους (πλατείες, πεζόδρομους κλπ)
 4. Εργοστάσια ή άλλους διαθέσιμους χώρους
 5. Παρωχημένα βαγόνια ή κτήρια του ΟΣΕ (4-5)
 6. Άλλους δημόσιους ή ιδιωτικούς εκθεσιακούς, βιομηχανικούς, επαγγελματικούς χώρους
 7. Κάστρα και χώρους ιστορικού ενδιαφέροντος

  ΕΙΜΑΣΤΕ ΔΙΠΛΑ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ

 

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ

Σύμφωνα  με  το  Πρόγραμμα,  οι προϋποθέσεις για τους Δήμους και τις Κοινότητες, σχετικά με τη φιλοξενία των εκθέσεων, είναι οι παρακάτω:

 1. Διάθεση κατάλληλου εκθεσιακού χώρου με την στοιχειώδη ασφάλεια (Σχολεία, Αίθουσες Ξενοδοχείων, Δημοτικούς ή Κοινοτικούς χώρους εκδηλώσεων κλπ).
 2. Ασφαλής φύλαξη του εκθεσιακού χώρου, για τις ημέρες λειτουργίας της έκθεσης.
 3. Διανομή του έντυπου υλικού που θα προσφερθεί δωρεάν και κοινοποίηση της έκθεσης στους πολίτες και τους μαθητές.
 4. Οργάνωση επισκέψεων των Σχολείων.
 5. Οργάνωση των εγκαινίων με χαιρετισμό του Δημάρχου / Προέδρου ή εκπροσώπου του.
 

 

ΑΝΑΡΤΗΣΗ / ΑΠΟΚΑΘΗΛΩΣΗ  ΕΚΘΕΣΗΣ

Σε κάθε περίπτωση η Ανάρτηση και Αποκαθήλωση των έργων για κάθε έκθεση, γίνεται από τους υπευθύνους του προγράμματος. Οι Δήμοι και οι Κοινότητες έχουν κάθε δικαίωμα να αναλάβουν μόνοι ή από κοινού την ανάρτηση.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΘΕΣHΣ

ημέρα: 09:00 – 20:00 Ανάρτηση έκθεσης | Επίσημα εγκαίνια 20:00
ημέρα: 09:00 – 21:00 Επίσκεψη σχολείων – πολιτών | Δράσεις
ημέρα: 09:00 – 20:00 Επίσκεψη σχολείων –  πολιτών | Αποκαθήλωση έκθεσης 20:00

Οι εκθέτες Δήμοι και Κοινότητες μπορούν να παρατείνουν την διάρκεια των εκθέσεων μετά από συμφωνία.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

       zervasart@gmail.com

   9 Androutsou str,   26504,  Agios Vasilios, Patras,  Greece

      +30 2610 994 804

       +30 6975 758 967

          

 

  Αιγίδα | Συνδιοργάνωση

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΗ ΦΟΡΜΑ

Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.